Slaven

Eind mei 1658, zes jaar na de aankomst van Van Riebeeck, bestond de blanke bevolking aan de Kaap uit 80 dienaren van de Compagnie, 15 zieken, 20 Europese vrouwen en kinderen en 7 bandieten. Dit bleek lang niet voldoende mankracht om een verversingspost draaiende te houden. Omdat de Khoikhoi niet gewend waren om hard te werken waren ze niet erg bruikbaar voor de VOC. Jan van Riebeeck vroeg de VOC daarom om slaven uit andere plaatsen te sturen om het zwaarste werk op te knappen.


Als antwoord op het verzoek van Van Riebeeck gaf de VOC toestemming om een Portugees slavenschip te kapen. Van de 500 slaven werden er 250 nog bruikbaar bevonden en meegevoerd. Onderweg stierven er 80 zodat, bij de terugkeer aan de Kaap slechts 170 uitgehongerde slaven aan de Kaap konden worden afgeleverd.


Van Riebeeck haalde zijn slaven uit andere Afrikaanse landen en uit Zuidoost-Azië. De Zuid-Afrikaanse inheemse bevolking werd niet of nauwelijks voor dit doeleinde gebruikt. Rond 1800 zouden er circa 17.000 slaven in de Kaapkolonie verblijven. Dit betekende dat er zelfs meer slaven dan vrijburgers waren. Pas in de Engelse tijd werd de slavernij ter discussie gesteld, de slavenhandel afgeschaft (1808) en uiteindelijk de slavernij (1834), onder protest van de boeren die deze arbeidskrachten niet wilden missen.

Bronnen en verder lezen

...

Meer over dit onderwerp

...

slavenslaven
X
Loading