De Franse Hugenoten

Drie jaar na de opheffing van het Edict van Nantes (1685), waarmee de Franse protestanten hun Godsdienstvrijheid werd ontnomen, kwam de eerste groep van 150 Hugenoten in de kolonie aan. In de twintig jaar die daarop volgden kwamen er nog meer Hugenoten de Kaapse Nederzetting versterken. ‘Hugenoten’ was de benaming die de Franse protestanten kregen die zich probeerden te verzetten tegen Karel IX.


De invloed van Fransen is enorm geweest. Ze behoorden tot een betere sociale klasse dan de ruige zeelieden die van de VOC afkomstig waren en waren als vaklui en landbouwers ook bekwamer dan hun voorgangers aan de Kaap. De Hugenoten maakten aan het eind van de 17de eeuw waarschijnlijk zo’n zesde deel van de totale blanke bevolking van de Kaap uit.


Zoals de Engelsen later hun taal en cultuur aan de Afrikaanssprekende zouden proberen op te dringen, zo hebben de Nederlandstalige kolonisten uit angst voor overheersing, de Franse immigranten verplicht hun eigen taal en identiteit op te geven. Er zijn echter nog altijd sporen van de Franse Hugenoten te vinden in de huidige samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de wijnplantages en de Franse achternamen als Du Toit en Terblanche. Tegenwoordig worden die achternamen echter niet meer op zijn Frans maar op zijn Afrikaans uitgesproken.

Bronnen en verder lezen

...

Meer over dit onderwerp

...

X
Loading